სიახლეები

12 აპრილი 2022
The British-Georgian Academy wishes to offer the opportunity for new students to join our community by offering a scholarship to children with excellent academic performance and academic curiosity to study at International Baccalaureate programmes (MYP and DP). The total amount of the Founders grant of the British-Georgian Academy is 250000$. A scholarship is a monetary award for the purpose to cover the tuition fee.
იხილეთ მეტი
12 აპრილი 2022
ბრიტანულ-ქართული აკადემია აცხადებს კონკურსს IX, X და XI კლასების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე აქტიური და მოტივირებული მოსწავლეებისათვის, რომლებსაც სურთ 2022-23 აკადემიური წლიდან შემოუერთდნენ ბრიტანულ-ქართული აკადემიის სასკოლო საზოგადოებას და სწავლა საერთაშორისო ბაკალავრიატის საშუალო და საბაზო საფეხურის (MYP და DP) პროგრამებზე გააგრძელონ. საგრანტო კონკურსის ფინალისტები მიიღებენ 30-დან 100% მდე ოდენობის გრანტს, რომლის სრული მოცულობა $250 000 შეადგენს.
იხილეთ მეტი
23 მარტი 2022
ბრიტანულ-ქართული აკადემია აცხადებს კონკურსს IX, X და XI კლასების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე აქტიური და მოტივირებული მოსწავლეებისათვის, რომლებსაც სურთ 2022-23 აკადემიური წლიდან შემოუერთდნენ ბრიტანულ-ქართული აკადემიის სასკოლო საზოგადოებას და სწავლა საერთაშორისო ბაკალავრიატის საშუალო და საბაზო საფეხურის (MYP და DP) პროგრამებზე გააგრძელონ. საგრანტო კონკურსის ფინალისტები მიიღებენ 30-დან 100% მდე ოდენობის გრანტს, რომლის სრული მოცულობა $250 000 შეადგენს.
იხილეთ მეტი
აღმოაჩინეთ მეტი