სიახლეები

12 აპრილი 2022
ბრიტანულ-ქართული აკადემია აცხადებს კონკურსს IX, X და XI კლასების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე აქტიური და მოტივირებული მოსწავლეებისათვის, რომლებსაც სურთ 2022-23 აკადემიური წლიდან შემოუერთდნენ ბრიტანულ-ქართული აკადემიის სასკოლო საზოგადოებას და სწავლა საერთაშორისო ბაკალავრიატის საშუალო და საბაზო საფეხურის (MYP და DP) პროგრამებზე გააგრძელონ. საგრანტო კონკურსის ფინალისტები მიიღებენ 30-დან 100% მდე ოდენობის გრანტს, რომლის სრული მოცულობა $250 000 შეადგენს.
იხილეთ მეტი
23 მარტი 2022
ბრიტანულ-ქართული აკადემია აცხადებს კონკურსს მეცხრე, მეათე და მეთერთმეტე კლასების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე აქტიური და მოტივირებული მოსწავლეებისათვის, რომლებსაც სურთ შემოუერთდნენ ბრიტანულ-ქართული აკადემიის სასკოლო საზოგადოებას და სწავლა საერთაშორისო ბაკალავრიატის საშუალო და საბაზო საფეხურის (MYP და DP) ინგლისურენოვან პროგრამებზე გააგრძელონ 2022-23 აკადემიური წლიდან.
იხილეთ მეტი
აღმოაჩინეთ მეტი