ჩვენ შესახებ

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მასწავლებელი


ბრიტანულ-ქართული აკადემია 2019 წლის აგვისტოსთვის აცხადებს ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტის) მასწავლებლის ვაკანსიას.

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • აკადემიის სასკოლო სასწავლო გეგმის ფარგლებში, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო პროგრამების, მათ შორის სხვადასხვა დარგისათვის სპეციფიკური ტექნოლოგიების სწავლება.
 • სწავლისა და სწავლების პროცესში ინოვაციური მეთოდოლოგიებისა და ტექნოლოგიების გამოყენება.
 • პოზიტიური, სასწავლო გარემოს შექმნა და მოსწავლეების აკადემიურ და სოციალურ განვითარებაზე ზრუნვა.
 • მშობლებთან კომუნიკაცია მოსწავლეთა აკადემიური პროგრესისა და სხვა სასწავლო საკითხების შესახებ.
 • კლასგარეშე ღონისძიებების და აქტივობების დაგეგმვასა და განხორციელებაში მონაწილეობა.
 • აკადემიის პროფესიული განვითარების პროგრამებში აქტიური ჩართულობა.

კვალიფიკაცია და უნარები:

 • შემოქმედებითობა, ახალი იდეებისა და ინიციატივებისათვის მზაობა;
 • თბილი, მზრუნველი, გულღია და სამართლიანი დამოკიდებულება მოსწავლეების მიმართ;
 • სკოლაში მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება;
 • კარგი ორგანიზაციული და დროის მართვის უნარები;
 • სწავლისა და სწავლების პროცესში მრავალფეროვანი მეთოდების გამოყენების უნარი;
 • მასწავლებლის კვალიფიკაცია.

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა გამოაგზავნოთ აპლიკაციის შევსებული ფორმა ელექტრონულ ფოსტაზე: bga@bga.ge არაუგვიანეს 2019 წლის 15 ივლისისა.სათაურში, გთხოვთ, მიუთითოთ "ისტის მასწავლებლი".

გაითვალისწინეთ, რომ განცხადებები აპლიკაციის ფორმის გარეშე არ განიხილება. გასაუბრებაზე დაბარებულნი იქნებიან მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები.


------------

ასისტენტ-მასწავლებელი

ბრიტანულ-ქართული აკადემია 2019 წლის აგვისტოსთვის აცხადებს ასისტენტ-მასწავლებლის ვაკანსიას.

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • მასწავლებლების აქტიური მხარდაჭერა სამუშაო პროცესში და მოსწავლეთა აკადემიურ და სოციალურ განვითარებაზე ზრუნვა, ასევე მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.
 • მოსწავლეთა მომზადება საგაკვეთილო პროცესისთვის და მასწავლებლებთან აქტიური თანამშრომლობა გაკვეთილის წარმართვის პროცესში.
 • მუდმივი კომუნიკაციისაა და უკუკავშირის უზრუნველყოფა კლასის მენტორთან.
 • პოზიტიური, სასწავლო გარემოს შექმნა და მოსწავლეების აკადემიურ და სოციალურ განვითარებაზე ზრუნვა.
 • მშობლებთან კომუნიკაცია მოსწავლეთა აკადემიური პროგრესისა და სხვა სასწავლო საკითხების შესახებ.
 • აკადემიის პროფესიული განვითარების პროგრამებში აქტიური ჩართულობა.

სავალდებულო კვალიფიკაცია და უნარები:

 • უმაღლესი განათლება შესაბამის დარგში;
 • სასურველია ასისტენტად/ მასწავლებლად მუშაობის გამოცდილება;
 • კლასის მართვისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდების ცოდნა;
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა;
 • ინგლისური ენის ცოდნა სასურველია;

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა გამოაგზავნოთ აპლიკაციის შევსებული ფორმა ელექტრონულ ფოსტაზე: bga@bga.ge არაუგვიანეს 2019 წლის 15 ივლისისა.სათაურში, გთხოვთ, მიუთითოთ "ასისტენტ-მასწავლებელი".

 გაითვალისწინეთ, რომ განცხადებები აპლიკაციის ფორმის გარეშე არ განიხილება. გასაუბრებაზე დაბარებულნი იქნებიან მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები.
------------

English Language Teacher

British-Georgian Academy in Tbilisi is pleased to announce an opening for the position of English Language Teacher, for August 2019.

 

Description of the position:

 • Engage students through stimulating lessons and activities in English language and literature.
 • Build a warm and inclusive classroom environment and support students’ academic and social development.
 • Communicate with parents on a regular basis on students’ progress and other school related matters;
 • Support extracurricular activities.
 • Actively participate in our professional development programme.

Required Qualification and Skills:

 • Creative and proactive, open to new ideas and initiatives.
 • Growth mindset and ability to use feedback to improve practice.
 • Minimum 2 years of teaching experience in school.
 • Fluency in English Language.
 • Warm, caring, respectful and fair attitude towards the students.
 • Excellent interpersonal, communication and teamwork skills.
 • Outstanding organizational skills and discipline.
 • Ability to utilize different methods and mediums in the teaching/learning process.
 • Teaching qualification
 • CELTA certificate is preferred;

How to apply:

Interested candidates must fill out an application form and email it to bga@bga.ge no later than July 15, 2019. Please indicate “English Language Teacher” in the subject line. Please be informed that candidates without a complete application form will not be considered. Only short-listed candidates will be contacted.

 

------------- 

გეოგრაფიის მასწავლებელი


ბრიტანულ-ქართული აკადემია 2019 წლის აგვისტოსთვის აცხადებს ვაკანსიას გეოგრაფიის მასწავლებლისთვის.

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • მოსწავლეების ჩართვა შემოქმედებით და მრავალფეროვან გაკვეთილებში;
 • პოზიტიური, სასწავლო გარემოს შექმნა და მოსწავლეების აკადემიურ და სოციალურ განვითარებაზე ზრუნვა;
 • მშობლებთან კომუნიკაცია მოსწავლეთა აკადემიური პროგრესისა და სხვა სასწავლო საკითხების შესახებ;
 • კლასგარეშე ღონისძიებების და აქტივობების დაგეგმვასა და განხორციელებაში მონაწილეობა;
 • აკადემიის პროფესიული განვითარების პროგრამებში აქტიური ჩართულობა.

 სავალდებულო კვალიფიკაცია და უნარები:

 • შემოქმედებითობა, ახალი იდეებისა და ინიციატივებისათვის მზაობა;
 • თბილი, მზრუნველი, გულღია და სამართლიანი დამოკიდებულება მოსწავლეების მიმართ;
 • სკოლაში მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება;
 • კარგი ორგანიზაციული და დროის მართვის უნარები;
 • სწავლისა და სწავლების პროცესში მრავალფეროვანი მეთოდების გამოყენების უნარი;
 • მასწავლებლის კვალიფიკაცია.

 დაინტერესებულმა პირებმა უნდა გამოაგზავნოთ აპლიკაციის შევსებული ფორმა ელექტრონულ ფოსტაზე: bga@bga.ge არაუგვიანეს 2019 წლის 16 ივნისისა. სათაურში, გთხოვთ, მიუთითოთ "გეოგრაფიის მასწავლებელი".

გაითვალისწინეთ, რომ განცხადებები აპლიკაციის ფორმის გარეშე არ განიხილება. გასაუბრებაზე დაბარებულნი იქნებიან მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები.

attachment icon ფაილის ატვირთვა