ჩვენ შესახებ

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მასწავლებელი 
 

ძირითადი მოვალეობები: 

 • აკადემიის სასკოლო სასწავლო გეგმის ფარგლებში, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო პროგრამების, მათ შორის სხვადასხვა დარგისათვის სპეციფიკური ტექნოლოგიების სწავლება.
 • სწავლისა და სწავლების პროცესში ინოვაციური მეთოდოლოგიებისა და  ტექნოლოგიების გამოყენება.
 •  პოზიტიური, სასწავლო გარემოს შექმნა და მოსწავლეების აკადემიურ და სოციალურ განვითარებაზე ზრუნვა.
 •  მშობლებთან კომუნიკაცია მოსწავლეთა აკადემიური პროგრესისა და სხვა სასწავლო საკითხების შესახებ.
 • კლასგარეშე ღონისძიებების და აქტივობების დაგეგმვასა და განხორციელებაში მონაწილეობა.
 • აკადემიის პროფესიული განვითარების პროგრამებში აქტიური ჩართულობა.

კვალიფიკაცია და უნარები:

 • შემოქმედებითობა, ახალი იდეებისა და ინიციატივებისათვის მზაობა;
 • თბილი, მზრუნველი, გულღია და სამართლიანი დამოკიდებულება მოსწავლეების მიმართ;
 • სკოლაში მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება;
 • კარგი ორგანიზაციული და დროის მართვის უნარები;
 • სწავლისა და სწავლების პროცესში მრავალფეროვანი მეთოდების გამოყენების უნარი;
 • მასწავლებლის კვალიფიკაცია.
დაინტერესებულმა პირებმა უნდა გამოაგზავნოთ აპლიკაციის შევსებული ფორმა (ჩამოტვირთეთ: https://www.dropbox.com/s/zc5qwwj7ezdczdz/bga-teach-app-form-ge.pdf?dl=0) ელექტრონულ ფოსტაზე: bga@bga.ge არაუგვიანეს 2019 წლის 15 ოქტომბრისა. სათაურში, გთხოვთ, მიუთითოთ "ისტის მასწავლებლი". 

გაითვალისწინეთ, რომ განცხადებები აპლიკაციის ფორმის გარეშე არ განიხილება. გასაუბრებაზე დაბარებულნი იქნებიან მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები.
attachment icon ფაილის ატვირთვა