ჩვენ შესახებ

International Primary Curriculum / IPC Teacher

Enthusiastic English-speaking teacher required for the British-Georgian Academy for August 2020. BGA is developing Georgia`s only truly bilingual education system. This is an exciting opportunity for teachers who want to work at such a prestigious school. Teachers will deliver learning in the social and natural sciences using the International Primary Curriculum. It is a comprehensive, thematic, creative curriculum, with a clear process of learning and specific learning goals. It also develops international mindedness and encourages personal learning.
  

Description of the position:

** Engage students through stimulating lessons and activities in English.
** Build a warm and inclusive classroom environment and support students` academic and social development.
** Use the International Primary Curriculum and the Georgian National Curriculum to deliver learning in social and natural sciences.
** Support extracurricular activities.
** Actively participate in our professional development programme.
 

Required Qualification and Skills:

** Creative and proactive, open to the new ideas and initiatives.
** Growth mindset and ability to use feedback to improve practice.
** Minimum 2 years of teaching experience in school.
** Fluency in English Language.
** Warm, caring, respectful and fair attitude towards the students.
** Excellent interpersonal, communication and teamwork skills.
** Outstanding organizational skills and discipline.
** Ability to utilize different methods and mediums in teaching/learning process.
** Teaching qualification 

How to apply:

Interested candidates must fill out an application form (download: https://www.dropbox.com/s/zc5qwwj7ezdczdz/bga-teach-app-form-ge.pdf?dl=0) and email it to bga@bga.ge no later than March 27, 2020. Please indicate the position title in the subject line. Please be informed that candidates without complete application form will not be considered. Only short-listed candidates will be contacted. ი.


----------

Preschool Teacher  

Enthusiastic English-speaking teachers required for the British-Georgian Academy for August 2020. This is an exciting opportunity for teachers who want to work at such a prestigious school.

Teachers will deliver learning in the English and Georgian using the International Early Years Curriculum. It is a comprehensive, thematic, creative curriculum, with a clear process of learning and specific learning goals. It also develops international mindedness and encourages personal learning.  

Description of the position:

** Engage preschool students through stimulating lessons and activities in English and Georgian.
** Build a warm and inclusive classroom environment and support students` academic and social development.
** Use the International Early Years Curriculum to deliver lessons.
** Support extracurricular activities.
** Actively participate in our professional development programme.
 
Required Qualification and Skills:  

** Creative and proactive, open to the new ideas and initiatives.
** Growth mindset and ability to use feedback to improve practice.
** Minimum 2 years of teaching experience in relevant educational setting.
** Fluency in English Language.
** Warm, caring, respectful and fair attitude towards the students.
** Excellent interpersonal, communication and teamwork skills.
** Outstanding organizational skills and discipline.
** Ability to utilize different methods and mediums in teaching/learning process.
** Teaching qualification 

How to apply:

Interested candidates must fill out an application form (download: https://www.dropbox.com/s/zc5qwwj7ezdczdz/bga-teach-app-form-ge.pdf?dl=0) and email it to bga@bga.ge no later than March 27, 2020. Please indicate the position title in the subject line. Please be informed that candidates without complete application form will not be considered. Only short-listed candidates will be contacted.  


------------

დამხმარე მასწავლებელი  

ბრიტანულ-ქართული აკადემია აცხადებს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის დამხმარე მასწავლებლის ვაკანსიას მიმდინარე სასწავლო წლიდან. 

სამუშაოს აღწერა: 

** სპეციალური მასწავლებლის ძირითადი მიზანია მასწავლებლის აქტიური მხარდაჭერა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლესთან მუშაობის პროცესში, მის აკადემიურ და სოციალურ განვითარებაზე ზრუნვა, ასევე მისი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; 
** სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლესთან ინდივიდუალური მუშაობა შემეცნებითი, ქცევითი, სოციალური, ფუნქციური და სხვა უნარების განვითარების მიზნით; 
** სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლესა და კლასის დანარჩენ ბავშვებს შორის პოზიტიური ურთიერთობის ხელშეწყობა; 
** სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის აკადემიურ განვითარებასა და მოსწავლის საკლასო აქტივობებში ჩართულობის პროცესზე დაკვირვება. საჭიროების შემთხვევაში მასწავლებლისთვის შესაბამისი რეკომენდაციების გაწევა; 
** მშობლებთან/მეურვესთან რეგულარული კომუნიკაცია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის განვითარების მონიტორინგისა და საჭიროებების შესახებ ინფორმაციის გაცვლისა და შესაბამისი რეკომენდაციების გაწევის მიზნით. 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

** უმაღლესი პედაგოგიური ან ფსიქოლოგიური განათლება; 
** სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან/მოსწავლეებთან მუშაობის მინიმუმ ერთწლიანი გამოცდილება; 
** ბავშვის ფსიქო-სოციალური და კოგნიტური განვითარების თავისებურებების ცოდნა; 
** თბილი, მზრუნველი, გულღია და სამართლიანი დამოკიდებულება მოსწავლეების მიმართ; 
** კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა; 
** ინგლისური ენის ცოდნა სასურველია. 

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა გამოაგზავნოთ აპლიკაციის შევსებული ფორმა (ჩამოტვირთეთ: https://www.dropbox.com/s/zc5qwwj7ezdczdz/bga-teach-app-form-ge.pdf?dl=0) ელექტრონულ ფოსტაზე: bga@bga.ge არაუგვიანეს 2020 წლის 29 თებერვლისა. სათაურში გთხოვთ მიუთითოთ "სპეციალური მასწავლებელი". გასაუბრებაზე დაბარებულნი იქნებიან მხოლოდ შესაბამისი კვალიფიკაციის და უნარების კანდიდატები.attachment icon ფაილის ატვირთვა