სიახლეები

კომპიუტერული მეცნიერება სკოლამდელი განათლების ცენტრში

19 ნოე 2018
უკან
highlight photo

სკოლამდელი განათლების პროგრამის კურიკულუმს პროგრამირებაც დაემატა. პროგრამირების მარტივი ელემენტების საშუალებით მოსწავლეებს საშუალება ექნებათ მიიღონ პირველი გამოცდილება ტექნოლოგიური მეცნიერებების განხრით, განივითარონ წარმოსახვის, აღმოჩენის, კვლევისა და, რაც მთავარია, ალგორითმული აზროვნების უნარები. ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები (ისტ) ინტეგრირებულია სკოლამდელი კურიკულუმის სხვა ელემენტებთან, მათ შორის მათემატიკასთან.