სიახლეები

ასამბლეა ევროკავშირის შესახებ

25 მაი 2018
უკან
highlight photo
სამოქალაქო განათლების კლუბის წევრების ინიციატივით გაიმართა საბაზო და საშუალო სკოლის მოსწავლეთათვის ასამბლეა ევროკავშირის შესახებ. მონაწილეებმა წარმოადგინეს თემები ევროკავშირში შემავალი ქვეყნების სხვადასხვა სფეროში მიღწეული წარმატებების შესახებ.

1. რა არის ევროკავშირი და როგორია დემოკრატიის ინდექსი მასში შემავალი ქვეყნების.
2. განათლების წარმატებული ევროპული სისიტემა:
3. ფინური განათლების მოდელი;
4. ეკოლოგია და ეკოლოგიური ინიციატივები ევროკავშირში;
5. ევროკავშირი - ტრადიციები და რელიგიური ტოლერანტობა;
6. შეზრუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებები ევროკავშირის ქვეყნებში;
7. ქალთა შრომითი უფლებები ევროკავშირის ქვეყნებში;
8. დრეზდენი უძრავი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქალაქ-მუზეუმი , მისი სამაგალითო კონსერვაცია და რეაბილიტაცია.